Articles » Methods and techniques » Kilka refleksji na temat formy 108
Kilka refleksji na temat formy 108
Po okazaniu artykułu Vinh Xuan Wietnam tajemnice przeszłości i teraźniejszości w czasopiśmie Ngay Nay ( Dzisiaj) nr 23 12/2003 jak również po publicznym okazaniu technik Vinh Xuan Noi Gia na naszej stronie internetowej, wiele osób zapytało mnie o formę 108. Przeważające pytania to dlaczego forma 108 jest najbardziej podstawową i jednocześnie najwyższą formą w stylu Vinh Xuan Noi Gia? Moi uczniowi też pytają mnie kiedy mogą zacząć trenować tą formę 108. Dziś chcę poruszać niektóre kwestie przy ćwiczeniu formy 108. Moje poglądy na ten temat mogą się różnić od innych osób ale to wynika z wiedzy przekazanej mi przez mojego nauczyciela Mistrza Tran Thuc Tien.
Aby można zacząć ćwiczyć formę 108, uczeń musi opanować pewny poziom technik np. pełne rozluźnienie ( miękkość ), musi posiadać pewny stopień chikung w wykonaniu innych form. Jeśli nie, będzie mu trudne do wykonywania technik w formie 108. W stylu Vinh Xuan Noi Gia – uczeń ćwiczy formę 108 tylko z swoim Mistrzem.
Forma 108 stawia pewne wymagania( formuły) w trakcie wykonywania formy np. TAM TINH ( linia centralna, jednoczesność obrony i kontrataku, absorbujące ataki przeciwnika – idź za tym co się cofa i uderzaj kiedy masz wolę drogę ), TAM HOP ( ciało, ręce, nogi ) – ( umysł, chikung, siła ), LUC HOP( w momencie uderzenia zbierało się jednocześnie 6 elementów ), THAT DAO( wzrok, myśl, nogi, pozycja ciała, ręce, chikung, siła ), a przede wszystkim osiągnięcie wymaganej szybkości wykonywania technik formy 108. Wszyscy wiedzą, że szybkość zadawania ciosów przynosi wysoką skuteczność w walce wtedy przeciwnikowi trudno będzie nadążać i reagować. Nie można ominąć również kwestii umiejętności stosowania duchowej Chisao (LINH GIAC ), które znacznie zwiększyć skuteczność w walce.
Ćwiczenie formy 108 daje wysokie czucie realnej walki poprzez bliskość przeciwnika i ciągłość walki. uczeń nie tylko musi blokować ciosy swojego Mistrza ale również musi odreagować zadając swoje ciosy z swoją szybkością, siłą i precyzją. Dlatego praktyka formy 108 kształtuje uczniów zdolność szybkiej reakcji i skutecznej obrony i ataku w bardzo małej przestrzeni, a przede wszystkim wyposaża ucznia w zdolność zadawania ciosów z ogromną siłą z niewielkiej odległości. Wszystkie wyżej wymienione kwestie są do zrozumienia, poznania tylko poprzez praktykę formy 108.
Niektórzy moi uczniowie mają szansę wcześniej praktykować formę 108 podczas gdy oni jeszcze nie osiągnęli pewnego poziomu technik, stąd przy wykonywaniu formy 108, mają trudność gdyż są braki, które muszą uzupełnić, w rzeczywistości czas trwania osiągnięcia poprawnego wykonywania formy 108 jest dłuższy niż dla innych, którzy przystępują do praktyki formy 108 już dobrze przygotowani.
Jeśli chodzi o treść formy 108, wiele osób myśli ( a nawet napisali w książkach ), że forma 108 to 54 techniki na prawej stronie i 54 techniki na lewej stronie. To nie jest tak, są oczywiście techniki wykonywane na obu stronach (w prawo - w lewo), ale również wiele techniki w pozycji głównej. zastosowań w głównym raporcie. Forma 108 tak jak nazwa posiada 108 technik ( pozycji ), niektóre techniki zawierają tylko jedno uderzenie, niektóre techniki zawierają 2,3 a nawet 4 uderzenia. Forma 108 wymaga od ćwiczącego ciągłości szybkich uderzeń – średnio 2 uderzenia na sekundę. Są to uderzenia podobne do uderzeń w realnej walce, w której ćwiczący musi reagować na ciosy swojego nauczyciela przy odpowiedniej pozycji ciała, rąk i nóg. Różni się to od ćwiczenia samemu. Zwykle uczeń trenuje 15 minut ze swoim nauczycielem i przez 15 minut musi blokować i zadać tysiące uderzeń. Telewizja wietnamska VTV3 przedstawiła mój trening formy 108 z instruktorami. Trwający 10 minut film w pewnej mierze ilustrował jak wygląda nasz trening formy 108.
Opanowanie wysokiej umiejętności technik formy 108 wymaga lat ćwiczeń ( a nie miesięcy ). Można szybko nauczyć na pamięć ruchy formy 108. Lecz trudniej zrozumieć i zastosować prawidłowo techniki. Można znać wiele form które dają pewne poglądy na temat różnych zastosowań technik. Ale dla osiągania skuteczności w walce ważniejsza jest jakość treningu formy, która można tylko osiągnąć przez ciężki trening.
Dziękuję wszystkim miłośnikom stylu Wingchun za uwagę.
Inżynier Nguyen Ngoc Noi 
Mistrz Szkoły Vinh Xuan Noi Gia Quyen