Introduction » About » 10 letni program treningu Vinh Xuan Noi Gia Quyen
10 letni program treningu Vinh Xuan Noi Gia Quyen
może być skrócony w zależności zdolności i charakteru ćwiczącego
Program 2 – letni:
Nauka oddychania 
Ćwiczenia na miękkość i elastyczność (Long Mem) 
Nauka pozycji (w miejscu i w ruchu) 
Układ ćwiczeń w parze
Techniki ręczne 5 zwierząt (Ngu Hinh) 
Walka w parze (pod kontrolą) 

Program 3 - letni:
Formy 5 zwierząt 
Forma 108 w miejscu 
Podstawy nauki oddychania, inne ćwiczenia specjalne 

Program 3 - letni:
Udoskonalenie form 5 zwierząt
Udoskonalenie formy 108 w miejscu
Forma 108 w ruchu 
Forma 108 z Manekinem (Moc Nhan) 
Nauka systemu oddychania, ćwiczenia Chikung, koncentracji 
Ćwiczenia lepkie ręce (Linh Giac): najwyższa wiedza w systemie Vinh Xuan Noi Gia 

Program 2 - letni specjalny dla sprawdzonych uczniów, którzy kontynuują tradycję systemu:
Udoskonalenie i pogłębienie całej wiedzy systemu 
Nauka zaawansowanego lepkie ręce – chisao (Linh Giac) 
oddychanie zaanwasowane Chikung: Noi Cong 
Nauka Chikung zaawansowanego (Noi Cong)
 
Sekrety systemu