Wprowadzenie
Aspekt Buddyzmu w sztuce walki i w skole Vinh Xuan Noi Gia
Początek wpływu Buddyzmu w sztuce walki
Mówiąc o sztuce walki, natychmiast kojarzy się z mężczyzną umięśnioną, silną, potrafiącym zadawać mocne i szybkie ciosy. Mało osób myśli o charakterze buddyjskim w sztuce walki. Początek wpływu buddyzmu w sztuce walki pochodzi ze szkoły Shaolin, a osobą, która założyła podstawy buddyjskie w sztuce walki to Bodhidmarma. Stworzył system ćwiczeń m.in. Dich Can Kinh, Tay Tuy Kinh, aby pomoć mnichom polepszenie zdrowia i stanu umysłu do lepszej medytacji. Obok celu podnoszenia stanu zdrowia, uzupełnia siłę techniki samoobrony wobec dzikich zwierząt i bandytów w czasie podróży. Powstaje się w ten sposób system sztuki walki Shaolin. Od początku powstania tego systemu członkowie stosują techniki do wzmocnienia ciała. Używają swoje umiejętności do obrony w sytuacji koniecznej do samoobrony, do obrony pagody, swoich ludzi. Nigdy nie używają technik do przemocy. Jest to charakter buddyjski (zdrowotny, samoobrona, obrona innych) w sztuce walki.
Aspekt Buddyzmu w Vinh Xuan Noi Gia
W czasie rozwoju, system Shaolin został przekazany na zewnątrz świątyni. Techniki systemu Shaolin zostały przyjęte w niektórych szkołach i armii – tutaj podstawowe cele to elementy walki. charakter buddyjski zmniejsza się. Niemniej niektóre szkoły wciąż zachowują charakter buddyjski np. Taichi, Aikido, Vinh Xuan …, miliony ludzi na świecie przejmują i trenują te szkoły, w których najważniejszymi celami to poprawa i zachowania zdrowia, uzdrawiania a później dopiero cechy samoobrony.
Dotychczas, ludzie myślą,że jeśli ćwiczą sztukę walki to po to aby skutecznie bić się, nawet podczas samoobrony. W rzeczywistości celem ćwiczeń sztuk walki jest udoskonalenia człowieka pod wieloma względami. Kształtowanie ciała pod kątem zdrowia i umysłu. Nauka sztuki walki to nauka kontroli i kierowania swoim ciałem, to zwycięstwo nad samym sobą. A później dopiero samoobrona, o brona innych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. w naturalnych warunkach, człowiek jest doskonałą istotą z wysokim rozwiniętym systemem ruchowym i nerwowym. Jednak wciąż istnieje wiele potencjalnych ukrytych możliwości w człowieku nie ujawnionych i wykorzystanych. Metody ćwiczeń wymyślonych przez ludzi w tym również sztukę walki przyczyni się do rozwoju potencjału ludzi w dziedzinie ochrony zdrowia, leczenia choroby, wzmocnienia odporności na czynniki zewnętrzne (obrona, walka). W rzeczywistości w treningach sztuki walki, cele skutecznej walki nie są najważniejszymi celami. Nowoczesne technologie i broni zmniejszają charakter walki w sztuce walki. Jednak w życiu codziennym w szczególnych okolicznościach, obrony własnej, w walce wciąż efekt nie jest mały. Podstawą sztuki walki jest dobroć, ludzkość. Buddyzm i charakter buddyjski stał się standardy etyczne w sztuce walki i ćwiczący powinien zrozumieć i przestrzegać. Wiele dzisiejszych badań naukowych na temat sztuki walki odkryją jego dawne poglądy: sztuka walki to przede wszystkim poprawa zdrowia. leczenia, a dopiero później samoobrona. To jest buddyjski aspekt w sztuce walki.
Szkoła sztuki walki Vinh Xuan Noi Gia pochodzi od Buddy z prastarą nazwą Vinh Xuan buddyzmu.
Jest to sztuka walki opiera się na ćwiczeniach wewnątrz człowieka, stanowiących podstawy technik, i zalicza się do stylu wewnętrznego (gdzie chi jest istotą), stąd również nazwa Vinh Xuan Noi Gia (Vinh Xuan wewnętrzne).
W praktyce, Vinh Xuan Noi Gia przede wszystkim pomaga Noi Gia utrzymanie i poprawa stanu zdrowia, zwiększenie odporności człowieka na choroby, istnieje wiele przykładów cech zdrowotnych i leczenia Vinh Xuan Noi Gia. Vinh Xuan również zaopatruje umiejętności skutecznej samoobrony. System ćwiczeń i techniki w Vinh Xuan Noi Gia są do minimum uproszczone, proste a nie skomplikowane i demonstracyjne, których celem jest skuteczność, stwarzanie naturalnych odruchów samoobrony w walce. W Vinh Xuan Noi Gia zawsze najpierw jest obrona dopiero potem jest kontratak, nigdy nie sam atak. Jest to cecha obrona ( buddyzmu ) w Vinh Xuan Noi Gia. Dlatego pokaz Vinh Xuan Noi Gia nie jest piękny dla oka lecz jest to świadczy o aspekcie buddyzmu w szkole Vinh Xuan Noi Gia.
Potrzeba aspektu buddyzmu w sztuce walki
Na zajęcia, trening sztuki walki, wiele osób koncentrują się na budowaniu dla siebie umiejętności stosowania skutecznych technik walki (z różnych przyczyn). Niemniej jeśli nie uwzględnia aspektu buddyzmu w sztuce walki to traci się połowę wartości sztuki walki. Nawet traci się istotę sztuki walki zostaje tylko powierzchowność znaczenia sztuki walki, odchodzi się dalej od podstaw etyki sztuki walki. Ponieważ sztuka walki to nie tylko zadawanie ciosów ręką i nogą, system sztuki walki zawiera również podstawy filozofii wschodu, jeśli nie rozumie się tej filozofii wschodu nie pojmuje się sens każdej techniki, taktyki i formy a wyżej cech danej szkoły, stylu. Z tego względu nie zajdzie daleko w rozwoju kształcenia umiejętności w sztuce walki. Uprawiając sztukę walki to przede wszystkim opanować nad samą sobą zanim zwyciężyć innych. Trzeba uświadomić od pierwszego dnia treningu motto “ zachowuję się cały to znaczy zwyciężę innego ”, celem jest obrona. Tylko tak można pogłębić wiedzę najwięcej, najgłębiej, najtrwalej.
Inaczej mówiąc uprawiając sztukę walki trzeba patrzeć i zrozumieć aspekt buddyzmu. Jest istotą sztuki walki.
Zachować najbardziej wartościowe cechy w sztuce walki to doceniać aspekt buddyzmu. Jeśli tak to człowiek staje się bardziej doskonały, bardziej wszechstronny. Przyczyni się do lepszego społeczeństwa.
Dziękuję wszystkim miłośnikom stylu Wingchun za uwagę.
Inżynier Nguyen Ngoc Noi 
Mistrz Szkoły Vinh Xuan Noi Gia Quyen